Kategorie

Prawnik - zamówienia publiczne

Przebieg działań związanych z zamówieniami publicznymi jest niezwykle rozbudowany od strony formalnej. Wynika to z szerokiej podbudowy prawnej oraz dbałości o to, aby zamówienia publiczne były realizowane sumiennie i w zgodzie z wszelkimi wymogami. Innym aspektem wyznaczającym złożoność owych procedur jest konkurowanie na ogół kilku podmiotów o wywalczenie zamówienia. Jak sobie z tym poradzić? Chyba najprostszą metodą będzie zaangażowanie kancelarii prawnej, specjalizującej się w tego rodzaju tematyce. Na terenie Warszawy pewnym kierunkiem poszukiwań będzie zwrócenie się do kancelarii mecenasa Grzegorza Mazurka, która przedstawia swoją ofertę prawną pod adresem http://www.kancelariamazurek.pl/.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria mecenasa Mazurka udziela fachowej pomocy zarówno podmiotom składającym ofertę, jak i ubiegającym się o nią przedsiębiorcom. Zakres usług prawnych dla przedsiębiorców obejmuje m.in.:

  • odpowiednie przygotowanie oferty i jej ochronę w trakcie postępowania (ochrona przed bezzasadnym odrzucaniem ofert);
  • doradztwo w zakresie występowania w postępowaniu (ochrona praw przedsiębiorców, ochrona przed bezzasadnym wykluczaniem z postępowania, zapewnienie dostępu do dokumentacji postępowania);
  • pomoc w zakresie środków ochrony prawnej (informacja o naruszeniach prawa, odwołanie, skarga do sądu okręgowego);
  • monitorowanie postępowań kontrolnych - ochrona oferty przedsiębiorcy.

Dzięki dokładnemu przygotowaniu oferty oraz gotowości na różne scenariusze przebiegu wyboru wykonawcy zamówienia, klienci mec. Mazurka są zawsze dobrze przygotowani pod względem formalnym do ubiegania się o zamówienie.


Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Mazurek
Grójecka 194
02-390 Warszawa
tel. 22 305 36 55

Zobacz także:

Olsztyn księgi wieczyste

Olsztyn księgi wieczyste

Prawnik

Prawnik

Porady dotyczące prawa pracy

Porady dotyczące prawa pracy