Kategorie

Olsztyn księgi wieczyste

Umiejscowiona przy ulicy 1 Maja, z wjazdem od strony Marii Curie-Skłodowskiej kancelaria adwokacka Małgorzaty Wosik-Paziewskiej będzie niezawodnym wykonawcą określonych w prawie pism dla osób, które chcą wpisać odpowiednie treści w Olsztynie w księgi wieczyste, w swój własny testament czy też w dokumenty spółki i mieć na to poświadczenie nie zostawiające wątpliwości w kwestii prawa. Korzystając z autorytetu uzyskanego przez spełnienie ścisłych określonych w ustawie kryteriów, notariusz zatwierdzi takie dokumenty, jak:

  • umowa sprzedaży nieruchomości,
  • testament,
  • umowa darowizny,
  • oświadczenia spadkowe, także dotyczące nieruchomości,
  • umowy majkowe,
  • poświadczenie własnoręczności podpisu,
  • poświadczenie autentyczności kopii dokumentu.

Jeśli w którejkolwiek z tych sytuacji albo wielu innych, rzadszych, musisz udać się do notariusza – kancelaria Małgorzaty Wosik-Paziewskiej na pewno będzie mogła zrobić wszystko, co potrzebne.

Możliwość skorzystania z kancelarii mediacyjnej

Opisując działalność notarialną Małgorzaty Wosik-Paziewskiej można wspomnieć, że notariuszka działa również jako mediator, wykorzystując w zbliżonym charakterze wiedzę prawną oraz doświadczenie dotyczące kontaktu z klientami stojącymi często przed trudnymi wyborami w sprawie finansów osobistych czy też firmowych. Kancelaria mediacyjna jest wybierana w sprawach gospodarczych oraz cywilnych jako rozwiązanie na zapewnienie bezstronnej, neutralnej i poufnej strony w dyskusjach pomiędzy stronami, które nie zobowiązują się do ujawnienia poza pokojem żadnych informacji, jeśli tak nie zdecydują osobiście.


Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska
1 Maja 5A lok. 42
10-117 Olsztyn

Zobacz także:

Prawnik

Prawnik

Porady dotyczące prawa pracy

Porady dotyczące prawa pracy

Prawnik - zamówienia publiczne

Prawnik - zamówienia publiczne